Al mè Fïeu

A guardi in bass,
´na mügia da tèra.
A guardi in alt
ta senti visin.
Tütt quel che tu mai dii
tal disi adèss.
I lagrim dal mè coer
i senti in di mè öcc
(i vedi in di tò öcc)


Pierino Fontana
(1901 - 1973)

<< Scrittori